+46 705880072

Hälsooptimering

Kost- och hälsocoachingÄr du redo att skapa en bestående förändring?

Har du bestämt dig? Är det dags att faktiskt göra en riktig förändring i ditt liv?

Det är ett faktum att det bara är vi själva som kan ta ansvar för vårt mående, ingen annan kommer att göra det åt oss.

Vill du känna dig piggare och bli av med känslan av trötthet, värk eller har du kanske problem med magen, för högt blodsocker eller allergier ? Kanske vet du bara med dig att det är dags nu, dags för en förändring.

Ett steg i taget - vägen till bättre hälsa har redskapen att vägleda dig genom en bestående förändring när det gäller din livsstil. Vi tittar gemensamt på hur ditt liv ser ut idag och vilka förändringar just du behöver göra. Det kommer innefatta rekommendationer kring kostomläggning, inte en diet, utan ett nytt sätt att tänka kring den mat du väljer att stoppa i dig, nu och på lång sikt. Förutom kosten tittar vi på sömnvanor, stress och motion. 

Ett steg i taget-vägen till bättre hälsa erbjuder också näringsanalys genom bioresonans.  I samarbete med Mineralstationen kan vi nu erbjuda en enkel mätmetod som visar på intracellulära värden i din kropp. Här tar vi reda på hur viktiga värden så som vitaminer, mineraler och fettsyror ligger till i din kropp, på cellnivå. Vi kan även se om din kropp är belastad av tungmetaller. Syftet med att göra en näringsanalys är att få information om kroppens ev. obalanser så att vi sedan kan lägga upp en plan för hur just din kropp skall kunna komma mer i balans.

Maria är Cert. PI Kost- & hälsocoach. Det betyder att hon genomgått en gedigen utbildning inom området för evolutions- och funktionsmedicin. Utbildningen vilar på en vetenskapligt grund och beprövad erfarenhet. Fokus i utbildningen ligger på hur rätt livsstilsvanor kan stödja läkning och välmående.

När du väljer att komma till mig behöver du veta att de kostråd jag kommer ge innefattar animalisk föda. Jag kommer troligtvis rekommendera en del kosttillskott, speciellt under själva läkningsprocessen och detta medför givetvis extra kostnader utöver själva programmet. Råd som ges i samband med kost- och hälsocoahing skall inte ses som ett substitut till ordinarie läkarkontakt. Vid sjukdom skall ordinarie läkare alltid konsulteras.

Jag är din coach och kommer stötta dig hela vägen, men du måste vara den som genomför förändringen!

Vi möts antingen online eller i Ett steg i taget - vägen till bättre hälsas lokaler i centrala Kungsbacka.


Funktionsmedicin

Funktionsmedicin är en medicinsk inriktning som på vetenskaplig grund identifierar och behandlar de underliggande orsakerna till kroniska livsstilssjukdomar och symtom. Detta är framtidens medicin. Idag går 80% Sveriges sjukvårdsbudget till livsstilssjukdomar, så som diabets typ 2 och hjärtkärlsjukdomar . Hur behandlar man  dessa sjukdomar? Jo genom att ge symtomdämpande läkemedel.

Inom fuktionsmedicin titta man på de bakomliggande orsakerna till symtomen du känner av. Efter en noggrann titt på nuläget och status kring blodvärden blir fokus på  livsstilen så som kost, rörelse, sömn och stress. Genom att optimera dessa delar i ditt liv når du större balans. Som Kost- & hälsocoach ger jag dig vägledning att förändra din livsstil.  

Målgrupper som idag kan bli hjälpta av funktionsmedicinsk vård/hälsocoaching är personer med: övervikt, högt blodtryck, högt kolesterol, IBS och andra mag-tarmbesvär, autoimmuna sjukdomar, reumatiska sjukdomar, fibromyalgi, kronisk trötthet, utmattningssyndrom, depression, ångest, kognitiva nedsättningar, led- och muskelbesvär, hudåkommor, allergier och astma, diabetes och andra metabola sjukdomar, stressrelaterad ohälsa och sköldkörtelbesvär.

    För att boka och se vilka olika bokningsalternativ som finns vänligen tyck här 

    Boka